حمید مقدادی نیشابوری

درباره من

دکتر حمید مقدادی نیشابوری
image

استادیار گروه آموزشی مخابرات @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/9/9)

استنادات

18

h-index

2

i10-index

0

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1399/9/4)

استنادات

9

مقالات

11

h-index

2

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
Threshold Optimization of Collaborative Spectrum Sensing by Maximizing the Sensing Reliability Index Under Nakagami-M Fading
AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS(2019)
9621907001, ^حمید مقدادی نیشابوری, ^علی شهزادی*, محمد آخوندی درزیکلایی
Analytical performance evaluation of MRC receivers in massive MIMO systems
IEEE Access(2018)
^حمید مقدادی نیشابوری*, 9411917019
SURA-4؛ نمونه اولیه آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۸(2019-08-26)
^گوهر رستگارزاده*, 9511342001, 9711543002, ^حمید مقدادی نیشابوری
بررسی مشخصات فنی آرایه رادیویی SURA-4
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۸(2019-08-26)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده, ^حمید مقدادی نیشابوری, 9711543002
Throughput Analysis for Decode-and-Forward Relaying Protocol with Wireless Energy Harvesting and Information Processing
2018 IEEE International Conference on Internet of Things, Embedded Systems and Communications(2018-12-20)
9621907001, ^حمید مقدادی نیشابوری*, ^علی شهزادی
بررسی روش‌های مختلف تولید کپچای تصویری و بهبود آن
چهارمین همایش ملی علوم و فناوری‌های نوین ایران(2018-07-06)
9311921007, ^حمید مقدادی نیشابوری*, ^فرزین یغمائی
تحلیل فاکتور بهینه ساز تخمین کانال به روش MMSE در سیستم های Massive MIMO
اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-09-09)
8811113022*, ^حمید مقدادی نیشابوری
استفاده از کدهای آبشاری در ارتباطات خطوط برق به کمک رله
اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر(2016-05-13)
9211917005*, ^حمید مقدادی نیشابوری
استفاده از کدهای آبشاری برای بهبود ارسال از طریق خطوط برق برای استقرار شبکه هوشمند
نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق(2013-02-13)
رویا خانزاده*, محمدرضا ذهابی, ^حمید مقدادی نیشابوری
بهبود عملكرد ارتباطات خطوط قدرت پهن باند با استفاده تكنيك مشاركتي
كريمي دمزآبادي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1394/12/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از كدهاي آبشاري در سيستم هاي انتقال خطوط برق مشاركتي و بررسي عملكرد آن
مخدوم سعيد(تاریخ دفاع: 1395/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود عملكرد پيش كدگذاري خطي در سيستم هاي Massive Mimo باكاربرهاي چند آنتني
كوشكي ورنوسفادراني فريناز(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد كپچاي تصويري (آزمون بازشناسي انسان ازماشين)
مكرمي زهرا(تاریخ دفاع: 1396/04/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تحليلي و بهبود عملكرد گيرنده‌هاي خطي در سيستمهاي مخابراتي Massive MIMO
بيرانوند جمال(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهبود عملكرد پيش كدكننده‌هاي خطي در فرستنده هاي Massive Mimo
حكمت آزاد بهشاد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و بهبود عملكرد پيش كدكننده‌هاي خطي در فرستنده هاي Massive Mimo
حكمت آزاد بهشاد(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود ظرفيت در سيستم هاي چند ورودي چند خروجي حجيم بدون سلول با تكنيك تخصيص توان
خوشه بست فهيمه(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كاهش توان مصرفي در شبكه‌هاي Massive MIMO مبتني بر شكل دهي پرتوي مختلط
رضواني نوژن(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقابله با آلودگي پايلوت درسيستم هاي Massive MIMO با استفاده از مشخصات آماري كانال با هدف بهبود راندمان طيفي
قربانپورركني فاطمه(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و شبيه‌سازي يك شبكه حسگر بي‌سيم چند پرشي با قابليت پشتيباني از استانداردهايSWE
مصطفائي علائي غزاله(تاریخ دفاع: 1398/11/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهینه سازی چندهدفه برای سیستم های مخابراتی با دسترسی چندگانه غیرمتعامد یا تمام دوطرفه در مخابرات نسل پنجم
(2019-05-21)
افزایش بهره طیفی با استفاده از ارسال و دریافت تمام دوطرفه در نسل پنجم سیستم های مخابراتی
(2016-12-26)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
کدگذاری کانال   (194 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق - مخابرات , گرایش : سیستم
فیلتر و سنتز مدار   (312 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
پردازش سیگنال دیجیتال   (158 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
شبکه‌های کامپیوتری   (145 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : مخابرات
سیستم‌هاس مخابراتی 1   (113 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق
طراحي شبكه هاي مخابراتي نسل پنجم   (141 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق - مخابرات , گرایش : سیستم
سیگنال‌ها و سیستم‌ها   (232 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق و کامپیوتر
انتقال داده   (177 بار دانلود)
رشته : مهندسی کامپیوتر , گرایش : سخت افزار
کدگذاری کانال پیشرفته   (148 بار دانلود)
رشته : مخابرات , گرایش : سیستم

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مخابرات، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
meghdadi@semnan.ac.ir
(+98)2331533765

فرم تماس